Biomedicum Helsinki -säätiö

Biomedicum Helsinki -säätiön tarkoituksena on tukea kliinisen lääketieteen ja muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Tätä tarkoitusta varten säätiö jakaa vuosittain apurahoja pääasiassa nuorille tutkijoille. Säätiön toiminta rahoitetaan varainhankinnan kautta saatavin sekä yksityisten ja yritysten lahjoittamin varoin. Varat kohdennetaan joko säätiön yleisrahastoon tai lahjoittajan toivomusten mukaisesti säätiön alaisiin lääketieteen eri aloja tukeviin rahastoihin.

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Biomedicum Helsinki -kiinteistön omistajien välisellä osakassopimuksella on sovittu rakennuksen yhteisten toimintojen järjestämisestä. Sopimuksen mukaisesti näitä toimintoja koordinoi Biomedicum Helsinki -säätiö.Biomedicum Helsinki -säätiön hallitus 2018-2021

Professori Sirpa Leppä, HUS Syöpäkeskus, puheenjohtaja
Professori Risto Renkonen, HY lääket. tiedekunta, varapuheenjohtaja
Talousjohtaja Jari Finnilä, HYKS Sairaanhoitoalue
Lakimies Minna Kontro, HY lakiasiat
Professori Anna-Elina Lehesjoki, Folkhälsanin tutkimuskeskus
Johtaja Atte Meretoja, HYKS Sairaanhoitoalue 
Toimialajohtaja Jarkko Pajarinen, HUS tukielin- ja plastiikkakirurgia

Biomedicum Helsinki -säätiön asiamiesProfessori Tomi Mäkelä

Lisätiedot: saatio@biomedicum.fi