Tutkimusrahoituspalvelut

Tutkimusrahoituksen palvelut tukevat tutkijoita yhteistyössä tiedekuntien ja yksiköiden kanssa tutkimushankkeen valmistelussa, uusien rahoitusmahdollisuuksien etsimisessä, hakemusten valmistelussa sekä neuvotteluvaiheessa erityisesti kansainvälisen rahoituksen osalta.

Rahoituksen asiantuntijat tekevät yhteistyötä kansallisten vastuutahojen ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa yliopistotason hakuedellytysten varmistamiseksi.

Lisätietoja: researchfunding-services@helsinki.fi

Helsingin Yliopiston tutkimusrahoituspalvelut

Yhteystiedot