Myönnetyt apurahat

Biomedicum Helsinki -säätiö myöntää vuosittain apurahoja nuorille tutkijoille, kliiniselle post.doc tutkijalle seka Start-up apurahoja. Lisää tietoa apurahahausta löytyy hakusivulta.,