Opetus

Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluva Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (HYKS) yhdessä vastaavat lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutuksesta pääkaupunkiseudulla.

Lääketieteellinen perusopetus Biomedicum Helsingissä on antanut hyvät edellytykset uuden tiedekunnan periaatteen mukaisen ongelmalähtöiseen oppimiseen perustuvan opinto-ohjelman toteuttamiselle. Opetus on sama lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja päävastuu kaksivuotisesta perusopetuksesta on LTDK Medicumin anatomian, biokemian ja kehitysbiologian, farmakologian ja fysiologian osastoilla.

Myös erikoislääkärikoulutus ja tieteellinen jatkokoulutus ovat tehostuneet, kun sekä potilaiden hoito ja kliininen tutkimus että perustutkimus liittyvät läheisesti toisiinsa.

Perusopetuksen lisäksi Biomedicum Helsinki -rakennuksessa toimii aktiivinen tutkijankoulutus, Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu. Tutkijakoulua johtaa professori Hannu Sariola ja koulussa on neljä koulutusohjelmaa (biolääketieteellinen tohtoriohjelma, kliininen tohtoriohjelma, suun terveystieteen tohtoriohjelma ja väestön terveyden tohtoriohjelma).

Myös useiden muiden pääkaupunkiseudun tutkijakoulujen opiskelijoita työskentelee Biomedicum Helsingissä.