Tutkimus

Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsinki on mahdollistanut ainutlaatuisen tavan yhdistää yliopiston lääketieteellinen perustutkimus, yliopistosairaalan kliininen tutkimus, lääketieteen opetus ja alan yritystoiminta. Biomedicum Helsingin korkeatasoinen tutkimus on keskeinen lähde Meilahden alueen uusille innovaatioille.

Biomedicum Helsinki 1 tarjoaa erinomaiset puitteet laitosrajat ylittävälle lääketieteelliselle tutkimukselle, lääketieteen perusopetukselle ja tutkijankoulutukselle. Helsingin yliopiston, HUS-kuntayhtymän, Kansanterveyslaitoksen, Folkhälsanin ja tutkimuslaitos Minervan tutkijoiden työskentely samassa rakennuksessa takaa tiiviin yhteistyön ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet. Yhteistoiminta toteutuu erityisesti suurissa tutkimusohjelmissa ja on osoittautunut onnistuneeksi. Biomedicum Helsingin monipuoliset ja korkeatasoiset keskitetyt tutkimuspalvelut ovat tärkeä osa kampuksen toimintaympäristöä.

Biomedicum Helsinki 2 on uusi askel suomalaisen lääketieteen tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Se takaa ajanmukaiset tilat alan yritystoiminnalle lähellä tutkimusorganisaatioita ja alueen tarjoamia erikoistiloja ja tutkimuspalveluita. Suomen molekyylilääketieteen instituutin tilat ovat tässä kompleksissa.