Tutkimusohjelmat

Biomedicum Helsinki on lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus, jonka tärkeänä tavoitteena on edistää perustutkijoiden ja potilastyötä tekevien lääkäritutkijoiden yhteistyötä. Tiedekeskus tarjoaa tähän erinomaiset olosuhteet.

Biomedicum Helsinki -rakennuksessa on useita Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yksiköitä. Lisäksi talossa työskentelee suuri määrä tutkijoita, joiden päätyönä on potilashoito HYKS:ssä.

Perustutkijoiden ja kliinistä työtä tekevien lääkäritutkijoiden laboratorio- ja tutkimustilojen sijainti samassa rakennuksessa edistää yhteisten tutkimushankkeiden kehittymistä kaikkien osapuolten eduksi.

Erityinen perustutkijoiden ja lääkäritutkijoiden yhteistyömuoto on Biomedicum Helsinkiin valitut lääketieteellisen tiedekunnan alaiset yhdeksän tutkimusohjelmaa, joissa perustutkijat ja lääkäritutkijat työskentelevät yhteisissä laboratoriotiloissa. Tutkimusohjelmat valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella viideksi vuodeksi.

Tutkimusohjelmat raportoivat toiminnastaan Biomedicum Helsingin johtajalle ja kansainväliselle tieteelliselle neuvostolle, joka arvioi tutkimusohjelmat viisivuotiskauden lopulla.

Tutkimusohjelmissa työskentelee tutkijoita Helsingin yliopiston, HUS:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Folkhälsanin yksiköistä. Usea Suomen Akatemian huippuyksikkö toimii osana tutkimusohjelmia. Ohjelmien ryhmät ovat käynnistäneet ja ylläpitävät monia Biomedicum Helsingin yhteisiä tutkimuspalveluja.

Tutkimusohjelmayksikkö

Vuosiksi 2019-2025 valitut tutkimusohjelmat:

Soveltavan kasvaingenomiikan tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Lauri Aaltonen

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat:

Kliinisen ja molekulaarisen metabolian tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Kirsi Pietiläinen

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat:

Ihmisen mikrobiomit tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Willem M de Vos

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat:

Yksilöllisen lääkehoidon tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Mikko Niemi

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat:

Unen ja stressin tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Tiina Paunio: Sleep and Health

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat:

Systeemisen onkologian tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Sampsa Hautaniemi: Systems Biology of Drug Resistance in Cancer

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat:

Translationaalisen syöpälääketieteen tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Kari Alitalo

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat:

Translationaalisen immunologian tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Satu Mustjoki: Hematology Research Unit

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat:

Kantasolujen ja metabolian tutkimusohjelma

Ohjelmajohtaja Timo Otonkoski: Pluripotency and Disease Modeling

Vastuututkijat:

Kliiniset tutkijat: