Tietoa meistä

Tutkimus tuo tietoa. Terveydeksi.

Tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsinki on merkittävä yhteisö suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistämisessä sekä niiden ja alan yritysten yhteistoiminnan tukemisessa.

Biomedicum Helsinki 1 tarjoaa korkealuokkaiset ja hyvin varustellut tilat yliopiston perustutkimuksen, lääketieteen opetuksen ja yliopistosairaalan kliinisen tutkimuksen tarpeisiin. Helsingin yliopiston, HUS-kuntayhtymän, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Folkhälsanin ja tutkimuskeskus Minervan tutkijoiden työskentely samassa rakennuksessa takaa tiiviin yhteistyön ja vuorovaikutuksen, mikä toteutuu parhaiten useiden tutkimusryhmien muodostamissa kuudessa laajassa tutkimusohjelmassa.

Biomedicum Helsinki 2 on uusi askel suomalaisen lääketieteen tutkimus- ja kehitystoiminnassa tarjoten ajanmukaiset tilat alan yritystoiminnalle tutkimusorganisaatioiden, erikoistilojen ja tutkimuspalveluiden läheisyydessä. Biomedicum Helsingin korkeatasoinen tutkimus on keskeinen lähde uusille innovaatioille ja osa keskuksessa toimivista yrityksistä onkin tutkijoiden perustamia, ja ne edesauttavat liike-elämän ja tutkimustoiminnan välistä yhteistyötä.

Kansainvälistä yhteistoimintaa lisää entisestään Biomedicum Helsinki 2 -rakennuksessa toimiva Helsingin yliopiston yhteyteen perustettu Suomen molekyylilääketieteen instituutti.

Biomedicum Helsingissä työskentelee noin 2300 tutkijaa, tutkijankoulutettavaa sekä tutkimusta ja opetusta avustavaa henkilöä. Helsingin yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen kahden ensimmäisen vuoden perusopetuksessa on vuosittain yli 300 opiskelijaa.

Yhdessä alueen muiden alan toimijoiden kanssa tutkimus- ja opetuskeskus muodostaa yhtenäisen ja korkeatasoisen lääketieteen kampuksen Helsingin Meilahteen ja tehostaa toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus on toteutettu Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS), Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, säätiöiden ja teollisuuden laajapohjaisena yhteistyönä.

Rakennuksen arkkitehtoniset ratkaisut mahdollistavat tilojen yhteiskäyttöisyyden, tutkijoiden vuorovaikutusta edistävien tilojen sijoittelun sekä tilojen monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden. Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat esimerkiksi keskuspalveluyksiköiden tilat, koe-eläintilat, tietoliikennetilat sekä opetus- ja kokoustilat. Lisäksi kussakin kerroksessa on kerroskohtaisia yhteisiä tiloja mm. suurille laitteille, kylmätiloille, kokouksille, välinehuollolle ja isotooppien käytölle.

Biomedicum Helsinki 1:ssä toimintakerrosten lisäksi rakennuksen alapuolella on kaksikerroksinen pysäköintihalli.