Ravi Ojha on Vuoden Nuori Virologi 2024

Virustautien Tutkimussäätiö julkisti Vuoden Nuori Virologi -palkinnon saajan Virologipäivillä Helsingissä 22.3.2024. Nyt palkittu ja ensi kuussa väitöskirjaansa puolustava Ravi Ojha on tutkijana ansioitunut erityisesti laajaa kansainvälistä huomiota saaneissa tutkimuksissaan, joissa on selvitetty kuinka SARS-CoV-2 virus tunkeutuu isäntäsoluunsa ja miten näitä mekanismeja voidaan uusilla lääkeaihioilla estää.

Ravi Ojhan panos oli keskeinen laajassa yhteistyöhankkeessa, jossa tutkijaryhmät Suomesta, Saksasta, Australiasta, Sveitsistä sekä Yhdysvalloissa osoittivat COVID-19-tautia aiheuttavan SARS-CoV-2-viruksen käyttävän solun sisälle päästäkseen kahta eri reseptoria eli solun pinnalla olevaa viruksen kohdeproteiinia. Havainto selittää osaltaan SARS-CoV-2-viruksen suurempaa infektiivisyyttä verrattuna aiempaan SARS-virukseen, joka ei käytä Ojhan ja kumppanien löytämää neuropilin-1-nimisen kohdeproteiinin välittämää reittiä. Tutkimusta johtivat Giuseppe Balistreri Helsingin yliopistosta sekä Mika Simons Münchenin teknillisestä yliopistosta ja sen tulokset julkaistiin erittäin arvostetussa Science-lehdessä1.

Tämä uraauurtava havainto sekä Ojhan ja kumppanien ansiokkaat jatkotutkimukset koskien virusten soluun sisäänpääsyä ohjasivat Ravi Ojhan tutkimuksen uusien nenään annosteltavien viruslääkkeiden kehittämiseen. Hänen löytämänsä lääkeaihiot ovat jo osoittautuneet tehokkaiksi eläinkokeissa, joissa ne ovat suojanneet hiiriä SARS-CoV-2 –keuhkoinfektiolta. Kuvatut antiviraaliset mekanismit kohdistuvat sekä suoraan itse viruksiin että epäsuorasti niiden kohdesoluihin vaikuttamalla, ja löydettyjen lääkkeiden voidaan olettaa olevan tehokkaita useita eri viruksia kohtaan. Näiden lääketutkimusten alustavia tuloksia on jo raportoitu huomattavan korkeatasoisissa julkaisuissa4-10 ja yksi lääkkeistä on parhaillaan arvioitavana USA:n patenttiviranomaisilla.

Ravi Ojhan ja yhteistyökumppaneiden tutkimustyö antaa toivoa siitä, että seuraavan uuden viruksen aiheuttaman pandemian koittaessa käytössä olisi myös laaja-alaisesti virusinfektioiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia lääkkeitä. Ojha jatkaa tohtorinväitöksenä jälkeen työtään Helsingin yliopiston Meilahden kampuksella virologian osastolla tavoitteenaan auttaa kehittämään antiviraalisia lääkkeitä, joiden saatavuus olisi hyvä ja jotka olisivat tehokkaita, kohtuuhintaisia sekä valmiita otettavaksi nopeasti käyttöön uuden laajaa terveysuhkaa aiheuttavan viruksen levitessä maailmalla.

Yhteystiedot:

Hannamari Välimaa, Virustautien Tutkimussäätiö sr
hannamari.valimaa@helsinki.fi

Ravi Ojha, virologian osasto, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

ravi.ojha@helsinki.fi

Lähdeluettelo

1            Cantuti-Castelvetri, L. et al. Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and infectivity. Science 370, 856-860 (2020). https://doi.org/10.1126/science.abd2985

2            Ojha, R. et al. Alternative cell entry mechanisms for SARS-CoV-2 and multiple animal viruses. bioRxiv, 2023.2007.2002.547368 (2023). https://doi.org/10.1101/2023.07.02.547368

3            Kreutzberger, A. J. B. et al. SARS-CoV-2 requires acidic pH to infect cells. Proc Natl Acad Sci U S A 119, e2209514119 (2022). https://doi.org/10.1073/pnas.2209514119

4            Kettunen, P. et al. SARS-CoV-2 Infection of Human Neurons Is TMPRSS2 Independent, Requires Endosomal Cell Entry, and Can Be Blocked by Inhibitors of Host Phosphoinositol-5 Kinase. J Virol 97, e0014423 (2023). https://doi.org/10.1128/jvi.00144-23

5            Serra, A. et al. Computationally prioritized drugs inhibit SARS-CoV-2 infection and syncytia formation. Brief Bioinform 23 (2022). https://doi.org/10.1093/bib/bbab507

6            Kreutzberger, A. J. B. et al. Synergistic Block of SARS-CoV-2 Infection by Combined Drug Inhibition of the Host Entry Factors PIKfyve Kinase and TMPRSS2 Protease. J Virol 95, e0097521 (2021). https://doi.org/10.1128/JVI.00975-21

7            Yang, K. et al. Nanomolar inhibition of SARS-CoV-2 infection by an unmodified peptide targeting the prehairpin intermediate of the spike protein. Proc Natl Acad Sci U S A 119, e2210990119 (2022). https://doi.org/10.1073/pnas.2210990119

8            Kant, R. et al. Complete Protection from SARS-CoV-2 Lung Infection in Mice Through Combined Intranasal Delivery of PIKfyve Kinase and TMPRSS2 Protease Inhibitors. bioRxiv (2023). https://doi.org/10.1101/2023.07.19.549731

9            Saber, S. H. et al. The infectivity of SARS-CoV-2 progeny virions requires the activity of host cell N-myristoyltransferases and it is severely compromised by their inhibition. bioRxiv, 2023.2003.2003.530798 (2023). https://doi.org/10.1101/2023.03.03.530798

10          Laajala, M. et al. Vemurafenib Inhibits Acute and Chronic Enterovirus Infection by Affecting Cellular Kinase Phosphatidylinositol 4-Kinase Type IIIbeta. Microbiol Spectr 11, e0055223 (2023). https://doi.org/10.1128/spectrum.00552-23