Asiamies, Biomedicum Helsinki -säätiö s.r.

Nykyisen asiamiehemme kauden päättyessä vuoden vaihteessa haemme asiamiestä 1.1.2024 alkavalle nelivuotiskaudelle vastaamaan Biomedicum Helsinki -säätiön toiminnan tehokkaasta ja tuloksellisesta johtamisesta. Säätiön tarkoituksena on tukea kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla tutkimustyötä apurahoin ja palkinnoin ja edistämällä tutkimusta ja sen tunnetuksi tekemistä osana kampusta ja Biomedicum Helsinki kokonaisuutta. 

Hakemallamme henkilöllä on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa tutkimuksen, tutkimusinfrastruktuurien, ja tutkimusyksiköiden piiristä ja johtamiskokemusta asiantuntijaorganisaation tulosvastuullisesta johtamisesta.

Odotamme vankkaa osaamista Biomedicum Helsinki -säätiön tehtäväalueilla, laaja-alaista ymmärrystä lääketieteen ja muun terveystieteellisen tutkimuksen eri sektoreiden toiminnasta kampuksella, ja rohkeutta uudenlaisten ratkaisujen hahmottamiseen. Odotamme myös näyttöä tuloksellisesta sidosryhmäyhteistyöstä sekä koordinaatiosta verkosto-organisaatiossa.

Arvostamme innostavaa, modernia johtamisotetta, vahvoja vuorovaikutustaitoja ja modernien viestintäkanavien hallintaa. Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää yhden Euroopan johtavan lääketieteellisen kampuksen tutkimusta ja toimintaa.

Työtehtävä vastaa laajuudessaan 10–20 % työaikaa.

Biomedicum Helsinki -säätiön hallitukselle osoitettu hakemus, jonka liitteenä on ansioluettelo, pyydämme toimittamaan osoitteeseen saatio@biomedicum.fi viimeistään 20.8.2023.

Lisäkysymykset voi osoittaa Biomedicum Helsinki -säätiön hallituksen puheenjohtajalle vararehtori, professori Anne Remekselle (anne.remes@helsinki.fi, 0504686199).